Ταμειακή ρευστότητα μιας επιχείρησης (Cash Flow)
Μια σημαντική ενέργεια ενός επιχειρηματία που έχει σχέση με την ανάπτυξη της επιχείρησης του είναι η πρόβλεψη καθώς και ο αποτελεσματικός προγραμματισμός της ταμειακής ρευστότητας.
Εντοπίστε τις πραγματικές αιτίες που δημιουργούν πρόβλημα στην ταμειακή ρευστότητα της επιχείρησής σας και προσπαθήστε να ανακαλύψετε τους τρόπους επίλυσης. Βασικές στρατηγικές για αύξηση της ταμειακής ρευστότητας μιας επιχείρησης, τις οποίες θα πρέπει να εξετάζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι:
 • Ελέγξτε τα έξοδά σας.
 • Ποτέ να μην γίνονται αγορές αν δεν έχει προηγηθεί η σχετική αξιολόγηση τους και προσπαθήστε να βρείτε νέους τρόπους μείωσης των εξόδων. Εφαρμόστε νέες τεχνολογίες που θα σας επιτρέψουν να μειώσετε σημαντικά τα κόστη σας. Επίσης, ελέγχετε σε εβδομαδιαία βάση τα έξοδά σας, κάντε έναν αποτελεσματικό οικονομικό προγραμματισμό και μάθετε να λέτε ΟΧΙ σε νέες αγορές, ή σε οτιδήποτε δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Τέλος, εξετάζετε προσεκτικά τις συναλλαγές σας και φροντίστε να κρατάτε πάντα ενημερωμένα τα αρχεία σας.
 • Μειώστε το κόστος των προϊόντων ή των υπηρεσιών που πουλάτε.
 • Φροντίστε να διαπραγματευθείτε τους όρους με τους προμηθευτές σας και βέβαια αναζητήστε νέους, αν οι υφιστάμενοι δεν σας καλύπτουν σχετικά με την τιμή που αγοράζετε από αυτούς.
 • Τιμολογείστε σωστά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.
 • Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας την σχέση μεταξύ τιμής και ποσότητας που πουλάτε, το μέσο διαφήμισης που επιλέγετε, καθώς και το κόστος τωνενεργειών marketing. Επίσης δεν θα πρέπει να παραβλέπετε τον τρόπο που τιμολογεί ο ανταγωνισμός
 • Αντιμετωπίστε αποτελεσματικά αυτούς που σας χρωστάνε χρήματα.
 • Ελέγχετε πάντα την φερεγγυότητα των πελατών σας και των συνεργατών σας. Μην καθυστερείτε να τιμολογείτε τον πελάτη σας. Μην επιτρέπετε να περνάει χρόνος όταν υπάρχουν ανεξόφλητα υπόλοιπα. Διεκδικήστε τα συστηματικά και όπου χρειαστεί διαπραγματευτείτε το οφειλόμενο ποσό με νέους όρους και πάντα γραπτώς.
 • Διαχειριστείτε με σύνεση τα αποθέματά σας.
 • Παρακολουθείτε διαρκώς τα αποθέματά σας. Μην αυξάνετε το απόθεμα αλλά ούτε και να επιτρέπετε να υπάρχουν ελλείψεις καθώς και οι δύο καταστάσεις αυτές επηρεάζουν καθοριστικά την ταμειακή σας ρευστότητα. Όταν χρειάζεται να αυξήσετε το απόθεμά σας, φροντίστε η αγορά του να είναι σε μεγάλη ποσότητα ώστε να πετύχετε χαμηλότερες τιμές.
 • Αξιοποιείστε αποτελεσματικά τα περιουσιακά σας στοιχεία.
 • Φροντίστε να απαλλαγείτε από τα περιουσιακά στοιχεία που σας «παγιδεύουν» κεφάλαιο το οποίο διαφορετικά θα αξιοποιούνταν πιο κατάλληλα. Μπορεί η εποχή αυτή να μην ενδείκνυται για πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, όμως δεν θα πρέπει να αποθαρρύνεστε. Εξετάστε το καθένα από αυτά και αξιολογείστε αν θα πρέπει να παραμείνει ή να πουληθεί, πάντα σε σχέση με τις ευκαιρίες και τις ανάγκες που υπάρχουν την δεδομένη χρονική στιγμή.
Η ρήση «Το μετρητό είναι ο βασιλιάς» ,,,
..είναι πιο αληθινή από ποτέ αυτή τη περίοδο. Οι επιχειρήσεις που καταφέρνουν να έχουν ταμειακή ρευστότητα έχουν και το «πάνω χέρι» σε διαπραγματεύσεις και απολαμβάνουν καλύτερους όρους, αξιοποιούν άμεσα ευκαιρίες που εμφανίζονται και τέλος βαδίζουν με πιο σταθερά βήματα στο μέλλον, παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον στον επιχειρηματία και στο προσωπικό του.