Για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2023 (φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2024)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστήςΦόρος κλιμακίουΣύνολο ΕισοδήματοςΣύνολο Φόρου
10.0009%90010.000900
10.00022%2.20020.0003.100
10.00028%2.80030.0005.900
10.00036%3.60040.0009.500
Υπερβάλον44%
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ
Κλιμάκιο εισοδήματοςΣυντελεστής εισφοράς αληλλεγγύης %Εισφορά αληλλεγγύης κλιμακίου (ευρώ)Σύνολο εισοδήματος (ευρώ)Σύνολο εισφοράς αληλλεγγύης (ευρώ)
12.0000012.0000
8.0002,217620.000176
10.000550030.000676
10.0006,565040.0001326
25.0007,51.87565.0003.201
155.000913.950220.00017.151
Υπερβάλον10
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Συντελεστής φορολογίας
22%