Ένα καλό επιχειρηµατικό σχέδιο
Παρέχει σαφή εικόνα των επιχειρηµατικών σκοπών και καθορίζει στόχους που πρέπει να επιτευχθούν
Βοηθά να κατανοηθεί καλύτερα ο επιχειρηµατικός κλάδος όπου εισέρχεται και δραστηριοποιείται η επιχείρηση
Εκθέτει τα πιθανά πλεονεκτήµατα και αδυναµίες της επιχείρησής
Παρέχει στους υποψήφιους επενδυτές τα µέσα για να διαπιστώσουν αν η επιχείρηση αποτελεί κατάλληλη επένδυση
Παρέχει µια χρονολογική σειρά από οικονομικά γεγονότα µε τα οποία η επιχείρηση µπορεί να συγκρίνει τα πραγµατικά της αποτελέσµατα