5268

Οι σωστοί τρόποι διαχείρισης των εσόδων και εξόδων μπορούν να οδηγήσουν μία επιχείρηση στην επιτυχία ή στην αποτυχία. Χρήσιμο θα ήταν να βρει αποτελεσματικούς τρόπους για να παρακολουθεί τα έξοδα και να εντοπίζει δαπάνες τις οποίες μπορεί να μειώσει.

Προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να διαχειριστούν τα έξοδα της επιχείρησής τους :

Χρησιμοποιήστε λογισμικό για την παρακολούθηση των εξόδων
Πριν από οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να γνωρίζετε που ακριβώς πηγαίνουν τα χρήματα της επιχείρησής σας
Διαχωρίστε τα προσωπικά σας έξοδα από εκείνα της επιχείρησής σας
Όσο και αν φαίνεται λογικό, είναι κάτι που κάνουν πολλοί ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων. Μην χρησιμοποιείτε τα προσωπικά σας χρήματα (μετρητά, κάρτα ή PayPal) για οποιεσδήποτε αγορές που σχετίζονται με την επιχείρηση. Ομοίως, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την επιχείρησή σας για να χρηματοδοτήσετε τις προσωπικές σας ανάγκες
Χρησιμοποιήστε οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις
Δημιουργήστε εβδομαδιαίες και μηνιαίες οικονομικές εκθέσεις για να έχετε τον έλεγχο των δαπανών και των εσόδων σας. Με αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να δημιουργήσετε μηνιαίους, τριμηνιαίους και ετήσιους προϋπολογισμούς με βάση τις προηγούμενες δαπάνες σας
Μην χρονοτριβείτε
Όταν έχετε ένα έξοδο, θα πρέπει να το καταγράψετε το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μην χρειάζεται να μαζεύετε στο γραφείο σας ένα «βουνό» από αποδείξεις. Εξίσου γρήγοροι θα πρέπει να είστε και όταν στέλνετε τα τιμολόγιά σας. Αν δεν στείλετε τα τιμολόγιά σας εγκαίρως, τότε μπορεί να καταλήξετε να έχετε μικρές ή μεγάλες καθυστερήσεις στην πληρωμή τους και μειωμένη ροή μετρητών στο τέλος του μήνα
Περικόψτε τις δαπάνες, όπου είναι δυνατόν
Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να περικόψτε τις δαπάνες είναι να δείτε ποιες είναι πιο ευέλικτες. Για παράδειγμα, ενώ ο καφές φαίνεται να είναι μια απόλυτη αναγκαιότητα στην εργασία, δεν είναι απαραίτητο να προμηθεύεστε κάποια ιδιαίτερα ακριβή μάρκα καφέ. Ομοίως, και ο εξοπλισμός του γραφείου σας μπορεί να είναι ελαφρώς μεταχειρισμένος ή παλιός, αλλά από τη στιγμή που είναι σε καλή κατάσταση δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί αυτή τη στιγμή

Οικονομικές καταστάσεις
Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων αποβλέπει όχι μόνο στην απλή παράθεση απόλυτων αριθμών, αλλά στα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις συγκρίσεις διαφορετικών αριθμών των καταστάσεων αυτών. Η αναλύσεις συνεπώς αυτές σημαίνουν διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους. Οι πιστωτές της επιχείρησης, ενδιαφέρονται για την ικανότητα της να εξοφλεί τα χρέη της. Έτσι οι προμηθευτές της επιχείρησης ενδιαφέρονται για την ρευστότητα της και οι τράπεζες για τη ρευστότητα της αλλά και την ικανότητα της, σε μακροπρόθεσμη περίοδο δανεισμού, να εξοφλεί τους τόκους και το κεφάλαιο. Οι ιδιοκτήτες- μέτοχοι- επενδυτές, ενδιαφέρονται για τους συντελεστές απόδοσης και κινδύνου και οι Διοικούντες ενδιαφέρονται στο πώς να ικανοποιήσουν και τους δύο. Στα super market το κέρδος είναι μικρό συγκρινόμενο με τις πωλήσεις, ενώ σε ένα κατάστημα οπτικών μεγάλο, αν και το πρώτο σε απόλυτο αριθμό μπορεί να φαίνεται τεράστιο.

DOWNLOAD

Cash Flow - Ταμειακές Ροές
Βοηθούν να μετρήσετε τόσο τις επενδύσεις σας και τη χρηματοδότησή σας όσο και τις λειτουργικές δραστηριότητες. Σας δείχνουν πόσα χρήματα ρέουν μέσα και έξω από την επιχείρησή σας για οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Finance PerformanceOPPORTUNITY, SAVETIME, and INCOME: 2013-2016OPPORTUNITYSAVE TIMEINCOME2013201420152016Ετος020406080100
Λογιστικά φύλλα
Χρησιμοποιείται τα λογιστικά φύλλα που είναι εφαρμογές στις οποίες τα αριθμητικά δεδομένα είναι οργανωμένα σε γραμμές και στήλες και επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισμών. Ετσι μπορείτε να έχετε γρήγορη πληροφόρηση για την οικονομική πορεία της επιχείρησης σας. Το Excel είναι τµήµα του πακέτου Microsoft Office και αποτελεί σήμερα το πλέον διαδεδομένο πρόγραμμα λογιστικών φύλλων της αγοράς για περιβάλλον Windows.Παρέχει εκτεταμένες δυνατότητες αριθμητικών υπολογισμών, γραφικών και διαγραμμάτων,συνεργασίας µε άλλα προγράμματα.
Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
Είναι μια έκθεση που περιέχει συνοπτικές πληροφορίες για έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζημιές που έγιναν σε μια συγκεκριμένη λογιστική χρήση.Το περιεχόμενο της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης διαιρείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο παραθέτονται τα στοιχεία των λογαριασμών των λειτουργικών εσόδων και των λειτουργικών εξόδων, δηλαδή των στοιχείων που προσδιορίζουν το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι λογαριασμοί των μη λειτουργικών (έκτακτων) εσόδων και κερδών και κατόπιν αυτούς των μη λειτουργικών εξόδων και ζημιών.