Φορολογική - Οικονομική ενημέρωση

ΝοικοκυριάΕισοδηματικά κριτήριαΑκίνητη περιουσίαΚινητή Περιουσία
Με ένα μέλοςΜικρότερο ή ίσο με 9.000 ευρώΜικρότερη ή ίση με 120.000 ευρώΝα μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ
Με δύο ενήλικα μέληΜικρότερο ή ίσο με 13.500 ευρώΜικρότερη ή ίση με 135.000 ευρώΕτήσιος τόκος=9.000 χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού Χ μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100
Με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλοςΜικρότερο ή ίσο με 15.750 ευρώΜικρότερη ή ίση με 150.000 ευρώΕτήσιος τόκος=9.000 χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού Χ μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100
Με τρία ενήλικα μέληΜικρότερο ή ίσο με 18.000 ευρώΜικρότερη ή ίση με 150.000 ευρώΕτήσιος τόκος=9.000 χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού Χ μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100
Με δύο ενήλικα μέλη και δύο ανήλικα τέκναΜικρότερο ή ίσο με 18.000 ευρώΜικρότερη ή ίση με 165.000 ευρώΕτήσιος τόκος=9.000 χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού Χ μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100
Με τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνοΜικρότερο ή ίσο με 20.250 ευρώΜικρότερη ή ίση με 165.000 ευρώΕτήσιος τόκος=9.000 χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού Χ μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100
Με δύο ενήλικα μέλη και τρία ανήλικα τέκναΜικρότερο ή ίσο με 20.250 ευρώΜικρότερη ή ίση με 180.000 ευρώΕτήσιος τόκος=9.000 χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού Χ μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100
Με τέσσερα ενήλικα μέληΜικρότερο ή ίσο με 22.550 ευρώΜικρότερη ή ίση με 165.000 ευρώΕτήσιος τόκος=9.000 χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού Χ μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100
Με δύο ενήλικα μέλη και τέσσερα ανήλικα τέκναΜικρότερο ή ίσο με 22.550 ευρώΜικρότερη ή ίση με 180.000 ευρώΕτήσιος τόκος=9.000 χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού Χ μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100
Με πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέληΜικρότερο ή ίσο με 27.000 ευρώΜικρότερη ή ίση με 180.000 ευρώΕτήσιος τόκος=9.000 χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού Χ μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100
Με δύο ενήλικα μέλη και πέντε ή περισσότερα ανήλικα τέκναΜικρότερο ή ίσο με 27.000 ευρώΜικρότερη ή ίση με 180.000 ευρώΕτήσιος τόκος=9.000 χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού Χ μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100